Zemědělské stavby

Firma JASTAV, s. r.o. Jičín provádí kompletní výstavby a rekonstrukce zemědělských staveb a areálů pro živočišnou a rostlinou výrobu – stáje pro chov skotu, prasat, drůbeže, porodny, dojírny, silážní žlaby a plata, hnojiště, skladovací a přečerpávající jímky, laguny, posklizňové linky, sila, seníky, skladovací haly a další.

Zemědělské stavby v termínu a kvalitně

Dlouholetá tradice a bohaté zkušenosti s výstavbou zemědělských staveb jsou zárukou kvalitního projektového řízení stavby. Proto jsme schopni zrealizovat zakázky v požadovaném termínu, požadované kvalitě a DOMLUVENÉ CENĚ, při dodržení všech norem a bezpečnostních předpisů.

Chci nezávazně poptat

S partnery jednáme vždy korektně a domluvené platí
Máme kvalifikované zaměstnance a spolehlivé partnery